Datové typy proměnných – VBA

Seznam datových typů proměnných použitelných v programovacím jazyce Visual Basic for Applications (VBA). Včetně jejich typu a rozsahu hodnot, kterých mohou nabývat.

Datový typVelikostRozsah hodnot
Byte1 byt0 to 255
Boolean2 bytyTrue or False
Integer2 byty-32,768 to 32,767
Long4 byty–3.402823E38 to –1.401298E-45 (pro záporné hodnoty); 1.401298E-45 to 3.402823E38 (pro kladné hodnoty)
Double8 byty–1.79769313486232E308 do
–4.94065645841247E-324 (pro záporné hodnoty);
4.94065645841247E-324 do
1.79769313486232E308 (pro kladné hodnoty)
Currency12 bytů+/–79,228,162,514,264,337,593,543,950,335
bez desetinné čárky;
+/–7.9228162514264337593543950335 ith s 28
místy vpravo od desetinné čárky
Date8 bytyLeden 1, 0100 do Prosinec 31, 9999
Object4 bytyJakýkoliv odkaz na objekt
String (proměná délka)různá0 až přibližně 2 miliardy znaků
String (Pevná délka)různáOd 1 do přibližně 65,400 znaků
Variant (s čísly)16 bytůLibovolná číselná hodnota až do rozsahu dvojitého datového typu. Může také obsahovat speciální hodnoty jako, Empty,
Error, Nothing, and Null.
Variant (se znaky)22 bytů + délka řetězceOd 0 do přibližně 2 miliard