Funkce SWITCH

Funkce SWITCH vrací hodnotu třetího argumentu v případě, že první a druhý argumenty jsou si rovny.

Syntaxe:

=SWITCH(Arg.1; Arg.2; Arg.3)
  1. Argument - Testovaný výraz
  2. Argument - Hodnota se kterou se porovnává testovaný výraz
  3. Argument - Hodnota, kterou funkce vrátí v případě, že Argument jedna se rovná argumentu dva.

Příklad:

Funkce SWITCH
Funkce SWITCH

Zpět na přehled funkcí.