Funkce IFERROR

Funkce IFERROR, kontroluje zda první argument nevykazuje chybu. V případě, že ano tak funkce vrací hodnotu druhého argumentu. V případě že chybu nevykazuje, funkce vrátí hodnotu prvního argumentu.

Tip: Pomocí funkce lze skvěle skrýt předem vyplněné vzorce, které bez hodnot vykazují chybu. Tak že do druhého argumentu vložíme prázdnou množinu "". Funkce pak vypadá zhruba takto: =IFERROR(arg.1;"").

Syntaxe:

=IFERROR(argument1;argument2)
  1. Argument - kontrolovaný výraz
  2. Argument - výstup funkce v případě že první argument vykazuje chybu

Příklad:

Funkce IFERROR
Funkce IFERROR

Zpět na přehled funkcí.