Funkce DATEVALUE

Funkce DATEVALUE převádí datum v textové formě na formát běžného data.

Poznámka: Aby funkce vracela hodnotu data, je důležité mít v buňce s funkcí nastavený formát na Datum. Pokud je formát nastavený na Obecný funkce vrátí hodnotu rovnou počtu dnů od 1.1.1900 po datum, přebrané z textu.

Syntaxe:

=DATEVALUE(Argument)
  1. Argument - Datum v textové podobě

Příklad:

FUNKCE DATEVALUE
Funkce DATEVALUE

Zpět na přehled funkcí.