Funkce DATEDIF

Funkce DATEDIF, má odvozený název od anglického slova ,,Date Difference", což lze přeložit jako rozdíl data. Funkce má tedy jako argument dvě rozdílná data a zjišťuje jaká doba mezi nimi uběhla.

Syntaxe:

=DATEDIF(Datum_1; Datum_2; Interval)
  1. Datum_1 - počáteční datum
  2. Datum_2 - koncové datum
  3. Interval - definuje interval jakým způsobem se bude počítat čas mezi daty 1 a 2

Interval:

Funkce má celkem 6 možností jak interpretovat interval mezi daty 1 a 2.

  1. d - vrátí počet dní mezi jednotlivými daty
  2. m - vrátí počet měsíců mezi jednotlivými daty
  3. y - vrátí počet roků mezi jednotlivými daty
  4. ym - vrátí počet celých uplynulých měsíců v posledním roce mezi daty
  5. md - vrátí počet dní v posledním měsíci mezi daty
  6. yd - vrátí počet dní, které uplynuly v posledním roce mezi daty

Příklad:

Funkce DATEDIF
Funkce DATEDIF

Zpět na přehled funkcí.

Nejlepší dárky od Zážitky.cz