Funkce Date

Funkce DATE vrací hodnotu kalendářního data, podle zadaných argumentů.

Syntaxe:

=DATE(Rok;Měsíc;Den)
  • Rok - Hodnota od 1583 do 9956.
  • Měsíc - Číslo od 1 do 12, v případě, že použijeme číslo mimo tento interval, měsíce se ve výsledku převedou na roky.
  • Den - Číslo od 1 do 31, v případě, že použijeme číslo mimo tento interval, dny se převedou na měsíce či roky.

Příklad:

Funkce DATE
Nejlepší dárky od Zážitky.cz