Funkce AND

Funkce AND vrací logickou hodnotu PRAVDA(TRUE), v případě že všechny argumenty uvnitř funkce mají hodnotu PRAVDA.

Syntaxe:

=AND(argument1;argument2;...)

Příklad:

Funkce AND

Zpět na přehled funkcí.