Statistika v excelu: Histogram

Histogram

Histogram se ve statistice používá ke grafickému vyjádření četnosti prvků. Prezentuje se jako sloupový graf se sloupci o stejné šířce, kde výška sloupce představuje četnost prvků v množině. V excelu jsou dvě možnosti, jak tento typ grafu připravit. Každá z možností je užitečná v jiném případě.

Příklad předvedu na datech z počátku pandemie COVID-19 z roku 2020. Konkrétně z Jižní Koreji. Pomocí histogramu vyjádříme věk nakažených lidí.

Návod: Histogram

Návod 1

Jako první představím jednodušší, ale omezenější možnost jak histogram vytvořit.

 1. Označíme data, z kterých budeme graf vytvářet (v tomto případě věk)
 2. Na kartě Vložení vybereme možnost Histogram
 3. Následně graf přesuneme a upravíme dle potřeby
Označit data pro Histogram
Označení dat
Statistická analýza dat v excelu.
Zvolení správné možnosti na kartě Vložení
Nejlepší dárky od Zážitky.cz

Návod 2

Nyní představím o něco složitější možnost, jak histogram v excelu připravit, ale s daleko rozsáhlejšími možnostmi nastavení.

Nejprve je třeba aktivovat, statistické rozšíření excelu.

Jedna z možností, jak rozšíření aktivovat je přes kartu pro vývojáře, zde naleznete instrukce, jak kartu přidat: Návod, přidání karty pro vývojáře

 1. Klikneme na ,,Doplňky Excelu".
 2. Zaškrtneme možnost ,,Analytické nástroje".
 3. Potvrdíme ,,OK".
Statistická analýza dat v excelu.
Aktivace Analytických nástrojů

Další z možnost, jak aktivaci provést je přes menu Možnosti v nastavení excelu. Možnosti -> Doplňky -> Doplňky Excelu -> Přejít -> Analytické nástroje -> OK.

Po úspěšné aktivaci se v záložce Data, na pravé straně, ukáže ikona Analýza dat.

Statistická analýza dat v excelu.
Analýza dat

Nyní přes ikonu analýza dat zhotovíme histogram

 1. V nabídce Analýza dat vybereme možnost Histogram, potvrdíme OK
Statistická analýza dat v excelu.
Analýza dat

V otevřeném menu doplníme:

 • Vstupní oblast - oblast v které se nachází data z kterých chceme graf vytvořit
 • Hranice tříd - oblast dat v které se nachází hodnoty pro ohraničení tříd, v případě, že chceme aby histogram rozdělil lidi po 5 letech, jako vstup je tedy seznam stoupající po 5 letech.
 • Zvolíme výstup - kde se mají vypočítaná data (a graf ukázat)
 • Zaškrtneme možnost Vytvořit graf

Potvrdíme OK.

Statistická analýza dat v excelu.
Statistická analýza dat v excelu.

One thought on “Statistika v excelu: Histogram”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *