Excel makro – Uloží a vytiskne jedním klikem!

Excel makro nabízí obrovské možnosti usnadnění stále se opakujících činností. Určitě většina z vás pravidelně ukládá stejný soubor s pár úpravami a trochu jiným názvem do konkrétní složky.

V tomto článku rozvineme použití makra z  příspěvku "Makro: Jak ho nahrát?", tak aby se název ukládaného souboru měnil podle aktuálního čísla faktury. K tomu abychom dosáhli cíle bude zapotřebí využít proměnných. V následujících krocích si ukážeme jak.

Návod

Soubor ke stažení zde.

Nejprve začneme tím, že otevřeme Visual Basic editor. Stiskem tlačítek na klávesnici Alt+F11. Otevře se okno, kde vidíme kód makra, které umí vytisknout soubor a uložit do konkrétní složky, ale neumí změnit název souboru v cíli. Použijeme-li makro 2x pro dvě různé faktury, název zůstane stále stejný. Dojde tedy k problému, že v cílové složce jsou dva soubory se stejným názvem a soubor se neuloží.

Obr. 1

V dalším kroku zapneme Locals Window, které nám umožní sledovat hodnoty proměnných. Tento krok není nutností, avšak díky Locals Window se ujistíme, že kód funguje správně.

 1. Menu View
 2. Locals Window
Obr. 2

Jak můžeme vidět ve spodní části okna VBA se otevřelo Locals Window, které zatím nebudeme potřebovat. Nyní nastal čas napsat pár řádků kódu. Nejprve musíme deklarovat proměnné. Poté definovat jejich hodnotu.

 1. Do horní části kódu pod řádek Sub Saving_Invioce_Sheet () deklarujeme proměnou: Dim InvoiceNumber as Long (viz. Obr.3.2 Proměnná).
 2. Na další řádek určíme definici proměnné: InvoiceNumber  = Range("I4").Value (viz. Obr.3.3 definice proměnné).

Proměnné se definují slovem Dim od slova anglického slova Dimension. InvoiceNumber je vymyšlený název. Můžeme tedy použít libovolné slovo nebo písmeno. As Long je datový typ. viz. stránka Datové typy proměnných. Další řádek určuje hodnotu proměnné tedy číslo faktury, které je v buňce I4.

Obr. 3 

Nyní vyzkoušíme zda kód funguje. Stiskem klávesy F8 aktivujeme jednotlivé řádky kódu. Aktivní řádek je žlutě zvýrazněný. 

 1. Stiskneme F8.
 2. Sledujeme hodnotu InvoiceNumber v Loclas Window (viz.  Obr.4.1 Locals Window) .
 3. Pokud hodnota sedí stiskem tlačítka STOP (viz. Obr.4.3 STOP) makro ukončíme.
Obr. 4

V tomto kroku je třeba správně definovat cílovou složku, kam se faktury budou ukládat. 

 1. Najdeme cestu do cílové složky a zkopírujeme ji.
 2. V kódu označíme oblast viz. Obr.5.2 a přesně mezi uvozovkami oblast označíme a stiskneme klávesy Ctrl+V.
Obr.5

V předposledním kroku definujeme finální název souboru v našem případě: Invoice + InvoiceNumber. 

 1. Do uvozovek těsně za umístění souboru napíšeme pasivní název tedy \Invoice (viz. Obr.6.2 Pasivní název).
 2. Těsně za uvozovky vložíme: & InvoiceNumber (viz. Obr.6.3 Proměnlivý název).
Obr.6

V posledním kroku makro vyzkoušíme. 

 1. Stiskneme tlačítko Play (viz. Obr.7.1 Play).
 2. Sledujeme cílové umístění, zda se soubor uložil, tak jak požadujeme.
Obr.7

Pokud nastal problém, nebo máte nějaké další otázky neváhejte se napsat komentář.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *